Què és OCAx?

OCAx és un programa lliure. Ha estat dissenyat com una eina que pots utilitzar en un Observatori Ciutadà Municipal (OCM) per ajudar-vos a fiscalitzar de forma col·lectiva i oberta la vostra administració local.

 

OCAx són les sigles de l’Observatori Ciutadà de la Administració (x). La (x) vol dir que hem intentat programar OCAx perquè sigui emprat a qualsevol administració de qualsevol grandària. (ciutats i pobles)

Qual és la seva utilitat?

· Auditar qualsevol administració pública
· Vigilar polítiques i despeses
· Compartir coneixement i empoderar a la gent

Quines característiques té?

· Format pressupostari flexible
· Gestió coherent de consultes
· Subscripcions per email i RSS
· Repositori d’arxius

OCAx facilita que totes puguem interactuar amb la nostra administració local de manera pública així com compartir la informació obtinguda amb la resta de la ciutadania. És un espai pensat per aprendre, compartir i lluitar en un primer pas pel dret a la informació de la forma més transparent possible.

 

OCAx porta a més integrat un espai per visualitzar l’estat dels pressupostos de la nostra administració local. La visualització es realitza a través de pastissos i columnes. Aquestes visualitzacions pretenen mostrar d’una manera senzilla tots els ingressos i despeses de la nostra administració local en totes les seves formes de classificació: dades inicials, modificacions pressupostàries, execucions trimestrals i comparació de partides entre anys.

Manual OCAx

Funcionalitats

Cada perfil d’usuari té unes funcionalitats assignades. Per tal que l’eina web de l’Observatori funcioni de la manera més addient possible, és necessari que totes les tasques estiguin cobertes. Des de les pàgines d’usuari de cada perfil, hom podrà gestionar les seves tasques, a més de fer consultes i fer un seguiment de les mateixes.

Instal·lació

Descarregueu el web i instal·leu-la al vostre servidor. Penseu que això només s’haurà de fer una vegada i que si no sabeu com es fa et podem ajudar. No és gens complicat per a algú que tingui coneixements bàsics de programació webs.